Bouwbegeleiding bij verbouwing of nieuwbouw

Bouwbegeleiding

MET BOUWBEGELEIDING GRIP OP BOUWEN
Een bouwproject is een ingewikkeld proces waarin steeds weer een goede afweging tussen kwaliteit, prijs en tijd moet worden gemaakt. Gaat u een huis bouwen of verbouwen? Dan is het belangrijk om te weten welke mogelijkheden er zijn die uw woning beter, mooier of goedkoper kunnen maken. Wilt u weten of u niet te veel betaalt en of u meerwerk kunt verwachten? Dan kunt u een bouwbegeleider inschakelen. Ik begeleid projecten van begin tot eind, maar het is ook mogelijk mij in te schakelen in elke gewenste fase van het bouwproces.

EBBINGE BOUWBEGELEIDING MAAKT BOUWEN TRANSPARANT
Ik maak bouwen zo transparant mogelijk voor iedereen. Om alles zo helder mogelijk te houden, ben ik voor u en de andere partijen het vaste aanspreekpunt. Dat geeft rust en zo worden misverstanden voorkomen. Ook kunt u bij mij alle informatie over uw bouwproject digitaal bekijken. Met Ebbinge Bouwbegeleiding heeft u alles goed geregeld en houdt u grip. Dat scheelt u zorgen, tijd en veel geld.

DIT KAN EEN BOUWBEGELEIDER VOOR U DOEN

 • Programma Van Eisen, ontwerp of technische omschrijving maken
 • Beoordelen tekeningen van de architect
 • Een begroting maken of beoordelen
 • Het selecteren van aannemers en onderaannemers 
 • Onderhandelen met uitvoerende partijen
 • Het bewaken van de voortgang van het werk
 • Het helpen bij de voortgang ten aanzien van keuzes maken
 • Het beoordelen van meerwerk en andere rekeningen
 • Bouwvergaderingen organiseren, inclusief vastlegging 
 • Het schouwen bij de oplevering en afronding daarvan
 • Alle partijen goed informeren en aansturen

BOUWBEGELEIDING IN ALLE FASEN HET BOUWPROCES
Bij een grote verbouwing, nieuwbouw of renovatie hoort een gedegen stappenplan dat begint met een Programma Van Eisen (PVE) en eindigt met de oplevering. Daar tussenin horen zaken als: een goed ontwerp, de bouwaanvraag en een ervaren bouwmanager op de werkvloer. Vraagt u zich af in welke fase u bouwbegeleiding nodig heeft? Dit zijn de acht belangrijke fasen in een bouwproject.

UW NIEUWBOUW OF VERBOUWING IN ACHT STAPPEN

Stap 1: een Programma Van Eisen (PVE) opstellen

Dit is de eerste stap in een bouwproject. In een Programma Van Eisen (PVE) staat aan welke eisen het bouwproject moet voldoen. Wat verwacht u te zullen bouwen of verbouwen en waar moet dit aan voldoen? Wat is voor u belangrijk? Veel licht, meer ruimte, een nieuwe indeling, bijbouw, een ruime leef keuken of een studeerkamer waar u stil en ongestoord kunt werken? Hoeveel wilt u maximaal uitgeven? Vooral voor een groot project zijn er veel zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Het is van groot belang dat er bij de start van het bouwproject duidelijkheid is over wat u wilt bereiken. 

Stap 2: een schetsontwerp maken

Dit is een ontwerp waarin uw wensen zijn vertaald. Deze tekening is gebaseerd op het Programma Van Eisen (PVE). Meestal probeer ik tijdens het schetsontwerp niet alleen een beeld te geven wat past binnen de PVE, maar ook te kijken naar mogelijkheden waar u zelf niet aan heeft gedacht. Mijn ervaring leert dat het veel oplevert om in deze fase ‘out-of-the-box’ te denken. Dat geeft een grote meerwaarde aan het uiteindelijke resultaat.
U kunt er voor kiezen om na het schetsontwerp een indicatieve begroting (calculatie) te laten maken. Zo checkt u of het plan financieel haalbaar is, of dat we tijdens deze fase nog aanpassingen moeten maken. Deze stap wordt vaak overgeslagen, maar u voorkomt daarmee dat u later opnieuw naar de tekentafel moet.

Stap 3: het definitieve ontwerp

In het definitieve ontwerp worden schetsontwerpen uitgewerkt om de omgevingsvergunning aan te vragen. Op basis van deze tekeningen gaan aannemers en onderaannemers calculeren, dat wil zeggen offertes maken. Indien nodig worden ook werktekeningen en installatietekeningen toegevoegd.

Stap 4: de technische omschrijving (ook wel bestek)

De technische beschrijving geeft duidelijk aan wat er gedaan moet worden en met welke materialen om de bouw of verbouwing te realiseren. Hierin staan ook de eisen en garanties waaraan het werk dient te voldoen. Voor particulieren maak ik meestal een technische omschrijving. Een bestek wordt veelal voor kantoorgebouwen gemaakt. Dit is nog wat uitgebreider en gedetailleerder.

Stap 5: omgevingsvergunning & offertes aanvragen

Het is belangrijk te checken of er een omgevingsvergunning nodig is. Dit doe ik aan de hand van het bestemmingsplan. Ik kan dit uit uw naam aanvragen. Het verzoek aan de gemeente brengt legeskosten met zich mee, die u kunt nazoeken op de gemeentelijke website.
In deze fase vraag ik ook offertes aan bij aannemers en andere partijen. Ik ken de markt en weet welke partijen kwaliteit bieden. Zo werken we heel gericht; er gaat geen onnodige tijd verloren en we kunnen na de verleende vergunning meteen van start.

Stap 6: de onderhandeling

Als alle offertes zijn ontvangen dan is het de kunst om een goede vergelijking te maken. Als u zelf geen kennis van zaken heeft kunt u dit beter uitbesteden. Het vraagt veel expertise en ervaring de offertes objectief te doorgronden wat betreft de verschillen in aanpak, opbouw en interpretaties. Vervolgens maken we een keuze met welke partijen in onderhandeling te gaan. Dit wordt de aannemersselectie genoemd.
Vervolgens laat ik de offertes aanpassen met bijvoorbeeld duidelijkere beschrijvingen, extra kwaliteit, compleetheid of bezuinigingen. Dit in samenhang met een gewenst financieel resultaat. In deze fase kan ik veel voor u betekenen. En zo problemen tijdens de uitvoering voorkomen.

Stap 7: de uitvoering

Als het contract getekend is en de planning bekend is, dan kan uw bouwproject van start. Alle partijen beginnen met een werkvoorbereiding. De aannemer organiseert zijn onderaannemers en bestelt zijn materialen en materieel. Ik begeleid u in uw keuzes van afwerkingen zoals bijvoorbeeld sanitair, tegels, binnendeuren, hang en sluitwerk, betimmeringen of keukens. Ook beoordeel ik de prijzen en voorwaarden.
Ik voer wekelijks controle op het werk uit om de voortgang en de kwaliteit van het werk te beoordelen. Om de drie weken is er een bouwvergadering voor alle betrokken partijen. Daarvan krijgt u een bouwverslag. Tevens houd ik een logboek bij waarin mogelijke wijzigingen ten opzichte van het contract beschreven staan. Zo wordt het proces zo transparant mogelijk voor iedereen. Bij Ebbinge Bouwbegeleiding kunt u alle informatie over uw bouwproject tevens online bekijken. Ik ben voor u en de andere partijen het vaste aanspreekpunt. Zo blijft alles helder, het geeft u rust en misverstanden worden voorkomen. Ook beoordeel ik de facturen en het meer- en minderwerk voordat u dit zelf goedkeurt en betaalt.

Stap 8: de oplevering

En aan het eind van de bouw doen we samen de oplevering. We beoordelen of er nog zaken onvoldoende of niet afgerond zijn. Deze punten zullen door de bouwende partijen in een bepaalde tijd moeten worden afgemaakt. Na de eindcontrole is de overdracht en kunt u gaan genieten van het mooie resultaat.

WAT KAN IK VOOR U DOEN?
Ik kan u vanaf het begin van uw bouwproject bijstaan. Als u het project liever zelf begeleidt en behoefte heeft aan ondersteuning, kan dat ook. Maak een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

maak vrijblijvende afspraak