Disclaimer

Teksten op en de inhoud van de website van Ebbinge Bouwbegeleiding  zijn van algemene informatieve aard. Ebbinge Bouwbegeleiding staat niet in voor de juistheid en volledigheid van teksten op en inhoud van deze website. 

Ebbinge Bouwbegeleiding is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebruik van teksten op en inhoud van deze website. 

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.